top of page
Dove en blinde kinderen een kans geven in Afrika

WIE ZIJN WE?

MISSIE

 

Sensorial Handicap Cooperation (SHC) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1992 en erkend door DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp).

Wij denken dat het mogelijk is om een ​​meer rechtvaardige en inclusieve wereld te bouwen.

SHC wil de integratie en ontwikkeling van blinde en slechtziende, dove en slechthorende kinderen bevorderen door het creëren van een aangepaste, kwalitatief hoogstaande en toegankelijke onderwijsomgeving in de armste streken van de planeet, meer in het bijzonder in Afrika.

Om dit doel te bereiken, streeft SHC ernaar toe om de vaardigheden van begeleiders voor kinderen en jongeren met blindheid en doofheid in het Zuiden te versterken, met de steun van gespecialiseerde Belgische instellingen en vrijwillige experts.

Maar voor een betere integratie van deze kinderen in de samenleving is passend onderwijs niet voldoende. SHC tracht de medische, paramedische, sociale en economische componenten samen te brengen.

 

Om dit te bereiken beheert SHC projecten in medeverantwoordelijkheid met haar partners in een klimaat van vertrouwen en totale transparantie.

Mission
Historique
IRSA.jpg
IRSA.png
HISTORIEK

 

In 1984, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan ​​van de IRSA (Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden te Ukkel), stelde John MEYERS voor om een ​​duurzame actie op te zetten in het kader van internationale solidariteit. Dit idee werd van harte verwelkomd. IRSA-samenwerking was een feit.

In 1992 werd IRSA-Coopération Sensorial Handicap Cooperation en werd het erkend als NGO voor ontwikkelingssamenwerking door de federale overheid.

Sindsdien zijn er veel projecten uitgevoerd voornaamlijk in Afrika (Congo Brazzaville, Tunesië, Ghana, DR Congo, Marokko, Tanzania, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Tsjaad, Senegal, enz.)

Fonctionnement
WERKING
Structuur

 

- Een algemene vergadering samengesteld uit leden die met name afkomstig zijn uit Belgische instellingen die gespecialiseerd zijn in zintuiglijke handicaps. Bepaalde leden lijden eveneens aan een zintuiglijke handicap.

 

- Een Raad van Bestuur (RvB) samengesteld uit experts in de sector van zintuiglijke handicaps en managers.

 

- Een Directieraad die door de Raad van Bestuur gemandateerd wordt. Deze Raad is samengesteld uit drie leden van de RvB (de voorzitter van de raad, een financieel expert en een expert in de sector sensorische handicap) en van de uitvoerende bestuurder. De Raad komt zes tot acht keer per jaar bijeen.

 

- Twee wetenschappelijke commissies bestaande uit vrijwillige experts in doofheid en blindheid.

 

- Een Uitvoerend Beleid tegenwoordig door een bestuurder waargenomen, welke verantwoordelijk is voor het projectbeheer en het dagelijks beheer van de vzw. De financiële aangelegenheden worden gecontroleerd door een externe vennootschap en door de Directieraad.

 

- Op verschillende manieren zijn veel vrijwilligers, voornamelijk van Belgische instellingen die gespecialiseerd zijn in jongeren met zintuiglijke beperkingen, actief binnen SHC:

- Deelname aan werkvergaderingen (Wetenschappelijke Commissie, Beheerscomité ...)

- Missies in het Zuiden (opleiding, monitoring, evaluaties, studies ...)

- Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en narratieve rapportage

- Administratieve ondersteuning

- Belangenbehartiging

Leden van de Raad van Bestuur

 

ALENUS Emile, BEYAERT Réginald, DELEN Jacques (vice-voorzitter), GREANT Régine, LEFLERE Viviane, MERCIER Michel, MEYERS John, RENGLET Thierry (voorzitter)

bottom of page