Dove en blinde kinderen een kans geven in Afrika

WIE ZIJN WE?

MISSIE

 

Sensorial Handicap Cooperation (SHC) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1992 en erkend door DGD (Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp).

Wij geloven dat het mogelijk is om een ​​meer rechtvaardige en inclusieve wereld te bouwen.

SHC wil de integratie en ontwikkeling van blinde en slechtziende, dove en slechthorende kinderen bevorderen door het creëren van een aangepaste, kwalitatief hoogstaande en toegankelijke onderwijsomgeving in de armste streken van de planeet, meer in het bijzonder in Afrika.

Om dit te doen, heeft SHC zichzelf de ambitie gesteld om de vaardigheden van begeleiders voor kinderen en jongeren met blindheid en doofheid in het Zuiden te versterken, met de steun van gespecialiseerde Belgische instellingen en vrijwillige experts.

Maar voor een betere integratie van deze kinderen in de samenleving is passend onderwijs niet voldoende. SHC streeft ernaar om medische, paramedische, sociale en economische componenten samen te brengen.

 

Om dit te bereiken beheert SHC projecten in medeverantwoordelijkheid met haar partners in een klimaat van vertrouwen en totale transparantie.

 
 
HISTORISCH

 

In 1984, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan ​​van de IRSA (Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden te Ukkel), stelde John MEYERS voor om een ​​duurzame actie op te zetten in het kader van internationale solidariteit. Dit idee wordt van harte verwelkomd. IRSA-samenwerking was geboren.

In 1992 werd IRSA-Coopération Sensorial Handicap Cooperation en werd het erkend als NGO voor ontwikkelingssamenwerking door de federale overheid.

Sindsdien zijn veel projecten voornamelijk uitgevoerd in Afrika (Congo Brazzaville, Tunesië, Ghana, DR Congo, Marokko, Tanzania, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Tsjaad, Senegal, enz.)

 
OPERATIE
Structuur

 

- Een algemene vergadering samengesteld uit leden die met name afkomstig zijn uit Belgische instellingen die gespecialiseerd zijn in zintuiglijke handicaps. Ook leden zijn mensen met een zintuiglijke handicap.

 

- Een Raad van Bestuur (CA) samengesteld uit experts in de sector van zintuiglijke handicaps en managers.

 

- Een Directiecomité dat wordt gemandateerd door de Raad van Bestuur . Dit comité is samengesteld uit drie leden van de raad (de voorzitter van de raad, een financieel expert en een expert in de sector sensorische handicap) en de uitvoerend bestuurder. Het komt zes tot acht keer per jaar bijeen.

 

- Twee wetenschappelijke commissies bestaande uit vrijwillige experts in doofheid en blindheid.

 

- Een uitvoerende leiding momenteel samengesteld uit een directeur die verantwoordelijk is voor het projectbeheer en het dagelijks beheer van de vzw. De financiële aangelegenheden worden gecontroleerd door een externe vennootschap en door het Directiecomité.

 

- Veel vrijwilligers, voornamelijk van Belgische instellingen die gespecialiseerd zijn in jongeren met zintuiglijke beperkingen, zijn zeer actief binnen SHC op verschillende manieren:

- Deelname aan werkvergaderingen (Wetenschappelijke Commissie, Beheerscomité ...)

- Missies in het Zuiden (opleiding, monitoring, evaluaties, studies ...)

- Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en narratieve rapportage

- Administratieve ondersteuning

- Belangenbehartiging

Leden van de Raad van Bestuur

 

ALENUS Emile, BEYAERT Réginald, DELEN Jacques (vice-voorzitter), GREANT Régine, LEFLERE Viviane, MERCIER Michel, MEYERS John, RENGLET Thierry (voorzitter)